Водорасли

Водорасли и биодизел – сериозна икономия на енергия     Възобновяемата енергия е един все по-важен източник. За да опазим нашата планета трябва на всяка цена да търсим по-подходящи решения.  За TEREGROUP енергийните консултации и изграждането на специфични инсталации, използващи предимно възобновяема енергия от микроводорасли, са изключително важни.   Затова TEREGROUP предлага инсталация за производство на мазут от водорасли чрез патентована изцяло авангардна технология, която също така изпълнява ролята на филтър за въглеродния двуокис CO2, което би могло да представлява интерес за всички предприятия, занимаващи се с пречистване и преработка на отпадъци.    ВИДЕО С ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА САМОЛЕТ БОИНГ, КОЙТО СЕ ЗАХРАНВА С БИОГОРИВО   ЕКОЛОГИЧЕН И ЧИСТ, БИОДИЗЕЛЪТ ОПАЗВА ПРИРОДАТА. Биодизелът е екологично гориво с естествен произход. За производството му се използват растителни масла, добити от водорасли, от семена на рапица, слънчоглед и соя, които са предимно с европейски произход.    От така обработените масла се получава висококачествено гориво с нисък процент на замърсяване.  Най-важната характеристика на биодизела са неговите химически и физически характеристики, които наподобяват тези на дизела, на когото се явява отличен заместител, както в чист вид, така под формата на смес с дизел. В чист вид може да се използва за отопление като заместител на дизела, докато в смесен вид може да се използва при автомобилите с дизелов двигател. Понастоящем представлява единствената възможност за заместване на дизела с възобновяеми горива.  ПО-МАЛКО ЗАМЪРСЯВАНЕ, ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ. Биодизелът или  т.н. “FAME,  Fatty Acid Methyl Ester“ (метилови естери на мастни киселини) е възобновяема енергия, която не съдържа сяра и ароматни съединения. Използването му спомага за намаляване на емисията на частици, включително поради наличието на кислород в молекулата му.  Използването на биодизел води до драстично намаляване на неизгорелите въглеводороди и на нивата на полицикличните ароматни въглеводороди. Качеството на емисиите се различава значително от тези на стандартните дизелови горива, тъй като е подсилена разтворимата фракция върху която катализаторът има по-голям ефект. НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ И ЕНЕРГИЕН БАЛАНС. Биодизелът е възобновяема енергия, която се добива от растенията. По време на цикъла на растеж на растенията, въглеродният двуокис, който се съдържа в отделяните от превозните средства частици, се използва изцяло отново: цикълът на биодизела е затворен благодарение на растенията, които го произвеждат и които използват въглеродния двуокис CO2 за растежа си. На практика балансът на въглероден двуокис е нулев, което е изцяло в полза на околната среда и климата. Енергийният баланс е положителен: за всяка единица, която се въвежда в производството на биодизел се възвръщат 2,5 единици енергия при горенето.    ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА БИОДИЗЕЛА: Подобрява горенето благодарение на наличието на 11% кислород в молекулата; Гарантира между 20% и 60% намаляване на фините прахови частици (PM10); Намалява със 75% до 85% емисията на ароматни съединения; Напълно биоразградим; Не съдържа сяра; Може да бъде използван за маслен подобрител като добавка към дизела.

 

 

Stampa Stampa | Mappa del sito Consiglia questa pagina Consiglia questa pagina
Teregroup srl - Sede: Via P.Giardini 476/n, 41124 Modena, Italy, P.Iva: 03467350363 - Sede Laboratorio: Via del tirassegno 40/B, 41122 Modena, Italy. Tel:059/4823699 - info@teregroup.net - Copyright 2014 © TG Teregroup srl Tutti i diritti sono riservati.

Chiama

E-mail

Come arrivare